Izaberite voće:

Prikazani su vam svi prilozi za voće: Sve

Pretražite sajt:

Programi zaštite voća

programi zaštite voćarstvo voćarski savetnik

Pogledajte naše programe zaštite voća. Programi su redukovani, prilagođeni svima koji vole da što manje koriste pesticide, gde god je moguće navešćemo organsku zamenu pesticidima.

Čitaj dalje...

Zimska zaštita (bakar i ulje)

Zimska zaštita prskanje voća plavo ulje bakar

Početak kalendarske godine polako nagoveštava početak radova u voćnjaku. Ovo je najbitnija zaštita od svih, pa se nikako ne treba preskočiti.

Čitaj dalje...

Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Taphrina deformans simptomi na listu voćarstvo voćarski savetnik breskva nektarina kovrdžavost lista

Kovrdžavost lista breskve je najopasnija bolest breskve i nektarine koja ugrožava kako rod tako i samo stablo.

Čitaj dalje...

Plamenjača vinove loze

Plamenjača na listu Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice. voćarstvo voćarski savetnik

Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice.

Čitaj dalje...

Pepelnica vinove loze

Simptomi pepelnice na plodu Pepelnica počinje svoju aktivnost na oko 5°C. Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25–28°C. Svi faktori koji povećavaju relativnu vlažnost vazduha (povećano isparavanje, slabo povetravanje, drvoredi i sl.), pogoduju razvoju pepelnice. voćarstvo voćarski savetnik

Pepelnica počinje svoju aktivnost na oko 5°C. Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25–28°C. Svi faktori koji povećavaju relativnu vlažnost vazduha (povećano isparavanje, slabo povetravanje, drvoredi i sl.), pogoduju razvoju pepelnice.

Čitaj dalje...

Grožđani moljci

Žuti moljac  voćarstvo voćarski savetnik

Prvi leptiri se javljaju već krajem aprila ili početkom maja, a najjači let je obično sredinom maja. Ženke nakon parenja polažu jaja pojedinačno na cvetove ili listove.

Čitaj dalje...

Crna pegavost loze

Crna pegavost loze Bolest je prisutna kako u evropskim vinogorjima tako i u našoj zemlji. Dobija na značaju sa intenzivnijom upotrebom sistemičnih fungicida i ređim tretmanima preparatima na bazi bakra, gušćim sklopom biljaka i intenzivnijom prihranom. voćarstvo voćarski savetnik

Bolest je prisutna kako u evropskim vinogorjima tako i u našoj zemlji. Dobija na značaju sa intenzivnijom upotrebom sistemičnih fungicida i ređim tretmanima preparatima na bazi bakra, gušćim sklopom biljaka i intenzivnijom prihranom.

Čitaj dalje...

Crvena palež loze

Crvena palež loze Na mladom lišću po obodu se javljaju uglaste krupne pege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava.
Kod belih sorti pege su žute a kod crnih sorti crvene do crvenobraonkaste. voćarstvo voćarski savetnik

Na mladom lišću po obodu se javljaju uglaste krupne pege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava. Kod belih sorti pege su žute a kod crnih sorti crvene do crvenobraonkaste.

Čitaj dalje...

Siva plesan (Botrytis cinerea)

Siva plesan grožđa Na bobicama se pojavljuje sivo-mrka plesan, od koje se pokožica razmekšava i lako skida. Parazit brzo obuhvata ceo grozd i prelazi na susedni. U vlažnim uslovima, napadnute bobice prekriva siva, buđasta navlaka. voćarstvo voćarski savetnik

Na bobicama se pojavljuje sivo-mrka plesan, od koje se pokožica razmekšava i lako skida. Parazit brzo obuhvata ceo grozd i prelazi na susedni. U vlažnim uslovima, napadnute bobice prekriva siva, buđasta navlaka.

Čitaj dalje...

Rutava buba (cvetojed)

Tropinota hirta rutava buba voćarstvo voćarski savetnik

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog.

Čitaj dalje...

Apel za zaštitu pčela

Pčela Svedoci smo svake godine da upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa pre svega voćnih vrsta. voćarstvo voćarski savetnik

Svedoci smo svake godine da upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa pre svega voćnih vrsta.

Čitaj dalje...

Zaštita u precvetavanju

Kajsija u precvetavanju voćarstvo voćarski savetnik

Precvetavanje je faza kada sa cvetova opadnu latice i mogu da se uoče plodići nastali iz tučka cveta.

Čitaj dalje...

Sušenje grančica (Monilia laxa)

Sušenje cveta šljive monilia laxa voćarstvo voćarski savetnik

Prilikom cvetanja koštičavog voća, ukoliko je kišno vreme i visoke temperature u vreme cvetanja, potrebno je voće zaštiti od monilia laxa - sušenja grančica.

Čitaj dalje...

Šupljikavost lišća voćaka

Šupljikavost lišća voćaka stigmina carpophila

Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, posebno breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i gubljenja tržišne vrednosti plodova.
Čitaj dalje...

Pegavost lista višnje i trešnje - Blumeriella jaapii (coccomyces hiemalis)

Pegavost lista višnje i trešnje -  Blumeriella jaapii (coccomyces hiemalis)

Pegavost lista višnje i trešnje je izuzetno opasna bolest jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta.

Čitaj dalje...

Erifoidna grinja kruške

Simptomi na lišću Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik

Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka.

Čitaj dalje...

Čađava krastavost jabuke i kruške

Krastavost ploda jabuke Venturia inaequalis i Venturia pirina. Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Čađavu krastavost je potrebno suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. voćarstvo voćarski savetnik

Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Čađavu krastavost je potrebno suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma.

Čitaj dalje...

Cikade

Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik

Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri.

Čitaj dalje...

Grinje vinove loze

Grinje vinove loze Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. voćarstvo voćarski savetnik

Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista.

Čitaj dalje...

Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule

Simptomi na mladarima Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik

Napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.

Čitaj dalje...

Smotavci i savijači jabučastog voća

Crvljivi plodovi jabuke Smotavci (Carpocapsa pomonella) i savijači (Cydia pomonella) su među najvećim štetočinama u zasadima jabučastog voća. Uzrokuju crvljivost plodova koji dalje propadaju i tako gube tržišnu vrednost. voćarstvo voćarski savetnik

Smotavci (Carpocapsa pomonella) i savijači (Cydia pomonella) su među najvećim štetočinama u zasadima jabučastog voća. Uzrokuju crvljivost plodova koji dalje propadaju i tako gube tržišnu vrednost.

Čitaj dalje...

Miner okruglih mina

Simptomi na listu Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova.

Čitaj dalje...

Crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik

Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje.

Čitaj dalje...

Jabučni moljac

Jabučni moljac Jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus) može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti. voćarstvo voćarski savetnik

Jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus) može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti.

Čitaj dalje...

Trešnjina muva

Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) napada plodove, tokom berbe trešnje i višnje, među zrelim plodovima, mogu se naći i plodovi koji nisu za tržište, jer se u njima nalaze ubušene larvice trešnjine muve. voćarstvo voćarski savetnik

Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) napada plodove, tokom berbe trešnje i višnje. Među zrelim plodovima, mogu se naći i plodovi koji nisu za tržište, jer se u njima nalaze ubušene larvice trešnjine muve.

Čitaj dalje...

Kruškina buva

Kruškina buva Cacopsylla pyri Primarne štete kruškine buve (Cacopsylla pyri) su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.  voćarstvo voćarski savetnik

Primarne štete kruškine buve (Cacopsylla pyri) su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.

Čitaj dalje...

Pegavost lista i ploda oraha

Gnomonia leptostyla Siva pegavost lišća oraha je najĉešće oboljenje oraha. Izaziva ga gljiva Gnomonia leptostyla. Crna (bakteriozna) pegavost oraha je najopasnije oboljenje oraha. Izaziva ga bakterija Xanthomonas juglandis. voćarstvo voćarski savetnik

Siva pegavost lišća oraha je najĉešće oboljenje oraha. Izaziva ga gljiva Gnomonia leptostyla. Crna (bakteriozna) pegavost oraha je najopasnije oboljenje oraha. Izaziva ga bakterija Xanthomonas juglandis.

Čitaj dalje...

Lešnikov surlaš

Lešnikov surlaš Lešnikov surlaš (Balaninus-Curculio-nucum) je najčešći uzročnik nerodnosti leske. Nedovoljno poznavanje ovog insekta i njegovog razvića glavni je razlog nerodnosti. voćarstvo voćarski savetnik

Lešnikov surlaš (Balaninus-Curculio-nucum) je najčešći uzročnik nerodnosti leske. Nedovoljno poznavanje ovog insekta i njegovog razvića glavni je razlog nerodnosti.

Čitaj dalje...

Trulež plodova (monilia fructigena)

Trulež ploda trešnje Trulež ploda (monilia fructigena) se naglo širi posebno iza dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. voćarstvo voćarski savetnik

Trulež ploda (monilia fructigena) se naglo širi posebno iza dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena.

Čitaj dalje...

Biljne vaši

Bubamara i biljne vaši voćarstvo voćarski savetnik

Biljne vaši su sitni insekti uglavnom zelene ili crne boje koji žive na naličju lista i sisaju sok biljaka što za manje biljke može biti pogubno.

Čitaj dalje...

Jesenje plavo prskanje bakrom

Jesenje plavo prskanje i zaštita voća

Uputstvo za jesenje plavo prskanje bakrom. Najbitnija od svih zaštita, preventiva za mnoge bolesti, patogene i infekcije.

Čitaj dalje...

Zaštita voća od srna i glodara

zaštita srna glodara zeca fasadna mrežica voćarstvo voćarski savetnik

Zaštita voćaka od glodara i srna se radi da bi se sačuvala kora, grane i koren da bi se obezbedio opstanak sadnica. Ovde ćemo spomenuti samo humane metode koje ne povređuju životinje.

Čitaj dalje...

Zaštita voća krečenjem

krečenje kreč okrečeno voćarstvo voćarski savetnik

Glavni razlog zbog kojeg se stabla voća kreče je sprečavanje pojave mrazopuca kore, kao i uništavanje mahovine i lišajeva.

Čitaj dalje...