Izaberite voće:

Prikazani su vam svi prilozi za voće: Sve

Pretražite sajt:

Simptomi količine hranljivih elemenata

Simptomi nedostataka Na uzgoj voća podjednako loše odražava se i višak i manjak makro i mikro elemenata. Poželjno je da znamo da prepoznamo simptome. Kod hranljivih elemenata postoji i antagonizam, odnosno neki elementi se ne slažu sa drugima, a dešava se i da jedni blokiraju druge na način da ih biljka ne može iskoristiti. voćarstvo voćarski savetnik

Na uzgoj voća podjednako loše odražava se i višak i manjak makro i mikro elemenata. Poželjno je da znamo da prepoznamo simptome.

Čitaj dalje...

Osnove analize zemljišta

Uzorak za analizu zemlišta Potrošnja hranjivih supstanci u zasadima drvenastih voćaka u rodu zavisi od mnogih činilaca a pre svega od vrste, sorte i podloge, gustine zasada, visine prinosa, starosti voćnjaka i drugo. voćarstvo voćarski savetnik

Potrošnja hranjivih supstanci u zasadima drvenastih voćaka u rodu zavisi od mnogih činilaca a pre svega od vrste, sorte i podloge, gustine zasada, visine prinosa, starosti voćnjaka i drugo.

Čitaj dalje...

Osnove ishrane voćaka

Ishrana voćaka Voćke žive više godina na istom zemljištu i za svoj rast i razvoj troše različite količine hranjivih elemenata. Različiti organi voćaka troše i različite količine hranjivih elemenata. Plodovi troše dosta fosfora i azota a lišće više kalijuma i magnezijuma. voćarstvo voćarski savetnik

Voćke žive više godina na istom zemljištu i za svoj rast i razvoj troše različite količine hranjivih elemenata. Različiti organi voćaka troše i različite količine hranjivih elemenata. Plodovi troše dosta fosfora i azota a lišće više kalijuma i magnezijuma.

Čitaj dalje...

Osnove đubrenja voćnjaka

Osnove đubrenja voćnjaka Redovno đubrenje mineralnim đubrivima dugogodišnjih zasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovnog đubrenja i prihrane. U osnovnom đubrenju primenjuje se đubrivo sa manje azota, a više fosfora i kalijuma, dok prihrana stavlja naglasak na azot. voćarstvo voćarski savetnik

Redovno đubrenje mineralnim đubrivima dugogodišnjih zasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovnog đubrenja i prihrane. U osnovnom đubrenju primenjuje se đubrivo sa manje azota, a više fosfora i kalijuma, dok prihrana stavlja naglasak na azot.

Čitaj dalje...

Prolećno đubrenje voćnjaka

Đubrenje voćnjaka Početkom proleća, pred cvetanje, voćkama je potreban azot. Nakon cvetanja potrebno je još jednom im dati azot, zbog dobrog porasta, većeg broja i krupnijih plodova. voćarstvo voćarski savetnik

Početkom proleća, pred cvetanje, voćkama je potreban azot. Nakon cvetanja potrebno je još jednom im dati azot, zbog dobrog porasta, većeg broja i krupnijih plodova.

Čitaj dalje...

Kompost

Formiranje gomile komposta voćarstvo voćarski savetnik kompost

Kompost je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije koja se kompostiranjem pretvara u humus.

Čitaj dalje...

Jesenje đubrenje voćnjaka

jesenje đubrenje voćaka voćnjaka stajsko mineralno đubrivo npk tri petnaestice 3x15 15-15-15 8-16-24 yara mila bela fertor siforga voćarstvo voćarski savetnik

Đubrenje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koju je neophodno provesti u fazi mirovanja voćaka. Đubrenje se direktno odražava na plodnost i strukturu zemljišta.

Čitaj dalje...

Projekti savetovanja i praćenja članova

projekti voćarstvo voćarski savetnik

Voćarski Savetnik je kreirao projekat praćenja članova od momenta podizanja zasada pa na dalje, uz besplatno savetovanje i svaku vrstu pomoći.

Čitaj dalje...