Rutava buba (cvetojed)

Tropinota hirta rutava buba voćarstvo voćarski savetnik

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka.

Rutava buba, tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. U našim klimatskim uslovima se pojavljuje u martu/aprilu.

Problem borbe sa rutavom bubom je što je ona insekt a ne smemo se protiv nje boriti insekticidom jer ugrožavamo pčele, praktično imamo problem što one napadaju cvet a pčele ga oplođavaju pa ne smemo koristiti insekticide.

Jako je važno voditi računa o zaštiti pčela, više o tome možete pročitati ovde.

Kao najbolji način borbe protiv ove napasti se pokazalo sledeće:

- plave posude napunjene vodom u kojoj se bube udave

- aroma jagode (deterdžent ili veštačka aroma, voćne bombone, bronhi bombone)

- posude postaviti po obodu voćnjaka, ako postoji i šuma ili rastinje u blizini, onda na tu stranu

- odložiti obradu zemlje protiv korova jer se buba hrani korovima i maslačkom pa ostaviti korov da procveta i da je odvlači od voća

- saditi namenski kulture koje cvetaju u vreme kada i voće a to su uljana repica i facelija

- ulovljene bube prosuti oko voćaka jer se veruje da miris uginulih jedinki odbija druge da dolaze

- zemljište plitko obrađivati da bi se uništila imaga

- korištenjem korisnih nematoda (Beneficial Nematodes), to su mali mikroskopski crvi koji se ubušavaju u imaga buba i tako ih uništavaju

Plavi lavori protiv rutave bube tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Rutava buba i pčela tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Korisne nematode tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Plave lavore rutave bube prosuti kraj voćaka tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Gomila uhvaćenih rutavih buba tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Korisne nematode tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Zemljišni insekticid tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Feromonska klopka tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Klopke u voćnjaku tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Kantica od flaše tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Kantica od flaše tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik Kantica od flaše tropinota hirta voćarstvo voćarski savetnik

NIKAKO NE KORISTITI INSEKTICIDE. BUDIMO ODGOVORNI, ČUVAJMO PČELE!

Postoje insekticidi koji se koriste protiv ove bube, ali su štetni i za pčele, tako da ih neću navoditi. Insekticidi nemaju smisla jer oni pobiju samo one bube koje su u tom momentu u letu, ostaci insekticida na cvetu im ne smetaju dok pčele ubijaju i narednih par dana. Nemojte trošiti novac i ubijati pčele i sve to i bez efekta jer za par minuta dolete nove bube i nastavljaju sa štetom.

Jako je važno voditi računa o zaštiti pčela, više o tome možete pročitati ovde.

Postoje feromonske klopke za lov ove bube i glavni sastojak je C9H10O + anetol. Klopke imaju oznaku VARb3k.

Istraživanje u Mađarskoj:Optimization of a Chemical Attractant for Epicometis (Tropinota) hirta Poda

Istraživanje u Bugarskoj:Employing Floral Baited Traps for Detection and Seasonal Monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria