Program zaštite maline i kupine

Malina Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Malina i kupina

Kliknite na naziv tretmana da bi vam se otvorila tema sa prilogom i navedenim preparatima.

1. kad krenu pupoljci - Zimska zaštita (bakar + ulje)

2. listanje - sušenje izdanaka, trulež korena, biljne vaši, grinje i crveni voćni pauk.

3. diferencijacija cvetova - sušenje izdanaka, biljne vaši, grinje i crveni voćni pauk, rđa, malinina buba, cvetojed.

4. cvetanje - sušenje izdanaka, rđa, siva plesan.

5. formiranje plodova i sazrevanje - siva plesan.

6. posle berbe - sušenje izdanaka, muva galica, grinje.

7. malo pre nego opadne list - Jesenje plavo prskanje bakrom


Pročitajte i Vodič za organsku proizvodnju maline


Štetočine maline i kupine

Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk).

Malinina buba (Byturus tomentosus) je ekonomski najznačajnija štetočina maline i kupine kod nas. Razvija samo jednu generaciju tokom godine, a prezimi kao imago u lutkinoj komori. Po završenoj dopunskoj ishrani, oštećujući cvet, ženka polaže veći broj jaja na cvet ili plod. Ispiljene larve se hrane zelenim ili zrelim plodom tokom 30-40 dana, a potom se u zemljištu pretvaraju u lutku, koja se transformiše u imaga za prezimljavanje. Štetni stadijum u razvoju malinine muve je larva koja se iz jaja položenih pri vrhu letorasta ubušuje u letoraste oštećujući sprovodne sudove, što dovodi do njihovog sušenja. Suzbija se u vreme pojave prezimelog imaga i poleganja jaja, obično krajem aprila i početkom maja, odnosno pred cvetanje.

Byturus tomentosus Malinina buba  Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Byturus tomentosus Malinina buba  Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Karate Zeon, Kozak...

Malinin cvetojed (Anthonomus rubi) ima više domaćina, a to su malina, kupina, ruža. Prezimljava kao odrasli insekt pod opalim lišćem ili u površinskom sloju zemljišta. Javlja se krajem aprila i hrani se mladim pupoljcima i listom. Odrasle ženke pre poleganja jaja rilicom oštete cvetne pupoljke i cvetne drške.

Anthonomus rubi Malinin cvetojed Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Karate Zeon, Kozak...

Malinin prstenar (Agrilus rubicola) formira gale - guke ili zadebljanja na izdancima. Ženka polaže jaja u cvetne pupoljke. Larva se u izdanak gde pravi gale - guke. Takve izdanke treba odsecati ispod gale - guke.

Agrilus rubicola Malinin prstenar Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Vaši izazivaju uvijanje lišća sa kojima se hrane, biljka zaostaje u porastu, prenosioci su virusnih oboljenja.

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis, Vasates essigi) izaziva promene na listu i plodu. Simptomi na lišću su u vidu žutih neravnina. Na plodovima su oštećenja koja dovode do prevremenog sazrevanja koštunica pa su plodovi deformisani ili su sasušeni.

Phyllocoptes gracilis, Vasates essigi Eriofidna grinja lista maline  Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Phyllocoptes gracilis, Vasates essigi Eriofidna grinja lista maline  Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Vertimec, Abastate...

Crveni pauk (Panonychus sp.) kod maline živi na naličju lišća, starije larve su žute. Napadnuto lišće postaje crvenkasto. Suva i topla leta su pogodna za razvoj ove grinje.

Muva galica

Lasioptera rubi Muva galica Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Lasioptera rubi Muva galica Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Actara SC, Kozak...


Bolesti maline i kupine

Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Javlja se u uslovima vlažnog i kišovitog leta kada dolazi do sušenja izdanaka. Prvi simptomi se uočavaju u rano leto, početkom jula. Na listovima jednogodišnjih izdanaka nastaju mrke, nekrotične pege oblika V, sa hlorotičnim oreolom. Na izdancima se u toku leta formiraju kestenjaste ili ljubičaste pege, obično oko pazušnih pupoljaka, a u toku zime srebrnaste (izbeljivanje izdanaka) na kojima gljiva prezimljava.

Didimela applanata Sušenje izdanaka Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Didimela applanata Sušenje izdanaka Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Didimela applanata Sušenje izdanaka Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Quadris, Akord, Promesa...

Siva trulež ploda (Botrytis cinerea) najveće štete pravi na zrelim plodovima, pogotovo ukoliko posle cvetanja nastupi kišovito i prohladno vreme. Održava se u biljnim ostacima na zemljištu ili izumrlim biljnim delovima. Na zaraženim biljnim delovima formira se siva ili crna somotasta prevlaka.

Botrytis cinerea Siva trulež ploda Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Botrytis cinerea Siva trulež ploda Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Ronilan, Collis, Cantus, Switch, Chorus, Pehar, Dional...

Rđa maline i kupine (Phragmidium spp.) prouzrokuje pojavu tipičnih simptoma rđe na svim delovima biljaka. Najznačajniji su na listu u vidu žućkastih ili crvenkastih pega na kojima se formiraju zlatnožuti plikovi („sorusi“) koji kasnije postaju crni.

Phragmidium spp. Rđa maline i kupine Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Phragmidium spp. Rđa maline i kupine Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Preparati za zaštitu: Score...

Smeđa pegavost maline (Sphaerulina rubi) - prvi simptomi ove bolesti se javljaju na naličju lišća u vidu svetlo plavih kružnih pega,pa lišće žuti i ranije opada. Prezimljava u opalom lišću i izdancima. Kiša i rosa pospešuju širenje bolesti.

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi) je bolest maline.Simptomi se uglavnom ispoljavaju na listu, a ponekad i na kori mladih izdanaka. Pege su najčešće okruglaste, sitne, svetlosmeđe, oivičene tamnijim nijansama. U centralnom delu pega s lica lista obrazuju se piknidi. Jako zaraženo lišće najpre žuti, zatim postaje svetlosmeđe i otpada pre vremena. Ponekad zaraženo lisno tkivo u okviru pega izumire,suši se i ispada.

Simptomi se najpre javljaju na dvogodišnjim izdancima, a kasnije i na jednogodišnjim. Zaraza počinje na donjem lišću pri osnovi izdanaka, a potom se širi prema vrhu. Bolest se na mladarima uočava tek po pojavi piknida i to u godinama naročito povoljnim za razvoj patogena. (obilne padavine u toku intezivnog porasta lastara). Mere zaštite: preventivne mere kao što su rezidba maline i uklanjanje zaraženih mladara,sakupljenje ili zaoravanje lišća koji značajno smanjuju potencijal zaraze u narednoj godini. Značajne su i hemijske mere zaštite primenom odgovarajućih fungicida na bazi bakra, cineba, kaptana, mankozeba, dodina, kao i preparati na bazi miklobutanila (npr Systhane).

Vesna Janković, dipl. ing.

Sphaerulina rubi Smeđa pegavost maline Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Sphaerulina rubi Smeđa pegavost maline  Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Nekrotična pegavost – plamenjača (Leptosphaeria coniothyrium) - parazit je rana, oštećuje provodno tkivo tokom zime. Izumiru pupoljci, venu grančice i izdanci. Pogoduje joj vlažno i toplo vreme.

Antraknoza (Elsinoe veneta) napada izdanke, cvetove i plodove. Javljaju se kožne eliptične svetlosive pege na izdancima. Kiša pospešuje razvoj bolesti.

Plamenjača (trulež) korena maline (Phitophora fragariae var. rubi) - ova bolest razara korenov sistem, a na mladim izdancima javljaju se tamne uginule pege, izdanci venu i propadaju. Koren i žbun izgledaju sasušeni posle iskopavanja.

Phitophora fragariae var. rubi Plamenjača (trulež) korena maline (Phitophora fragariae var. rubi Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik Phitophora fragariae var. rubi Plamenjača (trulež) korena maline Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk). voćarstvo voćarski savetnik

Uvenuće izdanaka maline (Verticilium albo-atrum) - simptomi ove bolesti su da lišće žuti, vene i na kraju opada. Bolest zahvata gornje delove izdanaka, a potom se proširuje na donje delove. Simptomi se često javljaju na jednom delu izdanaka, ili na nekoliko izdanaka u žbunu.