Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule

Simptomi na mladarima Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik

Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.

Simptomi bolesti:

Napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa:

- “beli mladari” - razvijeni iz zaraženih pupoljaka, potpuno pokriveni belom navlakom konidija i površinskom micelijom - proizvod su primarnih infekcija

- pojedinačno zaraženo lišće tokom vegetacije su posledice sekundarnih infekcija.

Zaraženi cvet se deformiše, zadeblja i na njemu se formira karakteristična belosivkasta navlaka.

Na plodu je zaraza manje vidljiva. Na pokožici ploda se stvara tanka rđasta mrežica utisnuta u epidermis.

 Simptomi na mladarima Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik  Plod jabuke Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik  Plod jabuke Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik  Plod kruške Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.  voćarstvo voćarski savetnik

Ciklus razvića:

Patogen prezimljava kao micelija u drvenastim i cvetnim pupoljcima. Micelija raste između ljuspastih listića pupoljaka, fiksira se haustorijama u površinske ćelije epiderma i tako prezimljuje. U proleće zaraženi pupoljci kreću. Sa njima kreće i micelija koja se difuzno širi i fruktificira, zahvatajući čitav letorast koji se razvija iz pupoljaka. Mnogi zaraženi pupoljci uopšte ne kreću, a pojedini se razvijaju u kratke letoraste i sasušuju.

Oni koji prežive razvijaju se u tzv. “bele mladare“ karakteristične po tome što su prekriveni brašnastom belosivom navlakom konidija. Ove konidije se raseljavaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije. Da bi se ostvarile infekcije nije potrebna voda, dovoljna je relativna vlaga vazduha viša od 60% da konidije proklijaju i izvrše infekciju. Samo mlad list je osetljiv na infekcije. Optimalne temperature za infekciju su od 15-25 C, dok su minimalne 10 C, a maksimalne 30 C. Pored infekcije lista, za vreme vegetacije dolazi i do zaraze pupoljaka, ali samo dok su oni otvoreni. Zbog toga se najčešće zaraze terminalni pupoljci koji su zbog porasta najduže otvoreni.

PSSS Vojvodina


Za suzbijanje pepelnice koriste se sledeći fungicidi:

CHROMOSUL 80,COSAVET DF,KALINOSUL 80,THIOVIT JET,SUMPOR 80 SC - u koncentraciji od 0,5-0,6% pre cvetanja i 0,3-0,5% posle cvetanja, CLARINET - 0,15% tokom vegetacije, PUNCH 10 EW - 0,03%, INDAR 5EW - 0,06%, SCORE 250 EC, DIFCOR, CROS - 0,013%, RUBIGAN EC - 0,03-0,04%, STROBY WG - 0,02%, TERCEL WG - 0,2-0,25%, BELLIS WG - 0,08, ZATO 50 WG - 0,01-0,015%

Vrlo je bitno napomenuti da se u vreme kada je temperatura iznad 30 stepeni, mora smanjiti koncentracija svih sredstava na bazi sumpora na 0,2%, kako ne bi došlo do ožegotina.