Apel za zaštitu pčela

Pčela Svedoci smo svake godine da upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa pre svega voćnih vrsta. voćarstvo voćarski savetnik

Savremena proizvodnja hrane zahteva upotrebu pesticida. Međutim, svedoci smo svake godine da upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa pre svega voćnih vrsta.

Značaj pčela u voćarskoj proizvodnji može se videti iz sledećih primera: U uslovima kvalitetnog oprašivanja prinos jabuke i kruške povećava se i do 12 puta, maline i kupine 10-12 puta, a prinos kajsije, breskve i samooplodnih šljiva je i do 30%.

Tačno je da je biljna proizvodnja nezamisliva bez upotrebe pesticida, ali je istina i da je većina sredstava za suzbijanje štetnih organizama opasna i otrovna za izuzetno korisne organizme – pčele. Da bi se izbeglo trovanje pčela potrebno je da se korisnici pesticida pridržavaju sledećeg:

- Ne koristiti pesticide u fazi cvetanja kojima u upustvu za upotrebu stoji navedeno da su otrovni za pčele, pri čemu treba voditi računa da nisu samo insekticidi otrovni za pčele već to mogu biti i neki fungicidi i herbicidi.

- Ne koristiti insekticide u fazi cvetanja voćaka, samim tim što je njihova upotreba u ovoj fazi neopravdana, a primenu fungicida izbegavati u fazi intezivnog leta pčela, tretiranja vršiti u jutarnjim ili večernjim časovima.S obzirom da je za suzbijanje nekih prouzrokovača biljnih bolesti neophodno tretiranje u fazi cvetanja voćaka, potrebno je koristiti fungicide koji su praktično neotrovni za pčele.

- Izbegavati zagađivanje pojila pčela pesticidima koje nastaje prilikom pravljenja rastvora za tretiranje.

- Obratiti pažnju, u fazi precvetavanja voćnih vrsta, kada se koriste insekticidi za tretiranje, na prisustvo u voćnjaku cvetalih korovskih biljaka, koje posećuju pčele. Korovske biljke je potrebno suzbiti hemijskim ili mehaničkim putem pre primene insekticida.

- Najmanje dva dana pre tretiranja, proizvođači koji vrše prskanje dužni su da o tome obaveste okolne pčelare. Ugroženi su svi pčelinjaci koji se nalaze na manje od 5 km. od tretirane površine. Obavešteni pčelari moraju svoja društva da odsele ili da ih zatvore.


Dipl. Ing. Vesna Nišavić Veljković