Miner okruglih mina

Simptomi na listu Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. Kao posledica prevremenog opadanja listova dolazi do retrovegetacije, i voćka se troši obrazujući novo lišće, što se direktno odražava na prinos u narednoj godini. Druga indirektna šteta je na plodovima, gde se, ukoliko se prenamnože, kokoni obrazuju u peteljkama plodova, pa takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Štete na jabuci prouzrokuje već i prva generacija, ali je druga mnogo štetnija. Na površini lista obrazuje mine okruglastog oblika veličine od 1-2 mm, pa do 20 mm. Izmet gusenice se vidi spiralno poređeno u minama. Brojnost vrste varira iz godine u godinu, ali na jednom listu može da bude i 15-20, čak i 40-50 mina. U ovim slučajevima prouzrokuje opadanje lišća u velikoj meri.

Ima 2-3 generacija godišnje u zavisnosti od klimatskih uslova. Prezimljava lutka u kokonima ispod kore drveta, kod peteljke jabuke i na skrovitim mestima. Lutke se nalaze u paučinastim belim kokonima, romboidnog oblika. Već krajem marta se javljaju prvi leptiri, a prve gusenice se mogu pojaviti u toku aprila. Leptiri prve generacije lete u toku aprila i maja meseca. Posle dolazi do mešanja generacija zbog toga praćenje leta je otežano.

Larve druge generacije prave štete od sredine juna do početka septembra. Može se obrazovati i treća generacija od onih larvi koji su se najpre pojavile i obično se javljuju početkom avgusta.

PIS Vojvodina

Leucoptera scitella - malifoliella Leucoptera scitella - malifoliella Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik Leucoptera scitella - malifoliella Leucoptera scitella - malifoliella Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik Leucoptera scitella - malifoliella Kokon Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik Leucoptera scitella - malifoliella Simptomi na listu Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik Leucoptera scitella - malifoliella Simptomi na listu Miner okruglih mina (Leucoptera scitella - malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. voćarstvo voćarski savetnik

Upotreba insekticida za suzbijanje minera se može izbeći ukoliko se vrši sakupljanje i uništavanje lišća sa lutkama i izbegava upotreba insekticida sa širokim spektrom delovanja na početku vegetacije. Ukoliko se insekticidi protiv minera prve generacije primene u pravo vreme, najčešće nije potrebno vršiti suzbijanje kasnijih generacija.

Koristiti insekticide na bazi imidakloprida - Confidor, deltametrina - Decis, bifentrina - Talstar i druge.

Agronomija.rs