Erifoidna grinja kruške

Simptomi na lišću Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik

Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupoljaka i u proleće se ubušuju u listove, pre nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. U listu polože jaja, izlegu se mlade larve, razviju se i izađu na površinu, da bi promenili list ili da bar pređu na zdravi deo lista.

Tada bi mogle da se eliminišu te jedinke koje su napolju, međutim, nikad se one ne sele sve istovremeno, ne prave ekskurziju, ima ih mnogo i njihov razvoj nije ujednačen, pa tako ni seljenje. Tretmani mogu da ih donekle drže pod kontrolom, ali ne mogu ih uništiti do kraja. Kada se uoče, nema neke vajde samo nju juriti.

Ono što je najefikasnije, u momentu kretanja vegetacije, onaj momenat kad se ljuspice razmaknu, da može sredstvo ući između, pre nego se ženke ubuše u list. Akaricidi uglavnom nemaju sistemične osobine, ne mogu prolaziti kroz biljna tkiva (ako neko ima informaciju da neki može, ne bi bilo loše da navede) što eriofidnu grinju drži na sigurnom mestu u listu. Insekticidi imaju osobinu da se transportuju kroz biljna tkiva (neonikotinoidi), ali nemaju efekta na grinje.

 Simptomi na lišću Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik  Simptomi na lišću Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik  Simptomi na lišću Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik  Grinja Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupuljaka i u proljeće se ubušuju u listove, prije nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. voćarstvo voćarski savetnik

Ulje se računa kao insekticid i akaricid, ali ono nema posebno insekticidno dejstvo, da truje insekta utičući na procese u njegovom organizmu. Ulje uništava insekte mehanički, zato se i koriste tolike količne ulja pri tretmanu - oko 2 litre, a neko preporučuje i 3 litre na 100 litara vode. Cilj je da ulje ulepi i zatvori traheje - otvore kroz koje insekti dišu i tako ih uguši. Druga stvar, ulje prekrije i biljku, te tako spreči širenje specifičnih mirisa vrste, koji će privući štetne insekte. Takođe ulje istu stvar uradi i sa jajima onih organizama koji prezimljavaju u tom stadijumu, kao što je crvena voćna grinja (voćni pauk). Oblepi ih i tako prekine dotok vazduha.

Abamektin je jedan od efikasnijih akaricida danas, pakuje ga mnogo proizvođača i ima različita imena - Vertimec, Abastate itd. Njegova mana je što fotolabilan, brzo se degradira na sunčevoj svetlosti, a druga stvar, nije sistemik, da ga usvaja list i treće nema efekta na jaja.

Envidor - spirodiklofen je drugi, takođe dobar akaricid, koji ima efekta i na odrasle grinje i na larve i na jaja. Ni on nije sistemik, ali je nešto postojaniji od abamektina i sporije deluje. Grinje ne ubija odmah, nego ih onesposobi u probavi, prekida im ishranu i one umiru od gladi. Takođe i iz jaja koja su tretirana, izlaze larve, međutim, one takođe ne mogu da se hrane.

Pored ovih postoje još Apollo (a.m. klofentezin), koji deluje na sve uzraste, Demitan (a.m. fenazakvin) namenjen uglavnom za pokretne stadijume, larve i odrasle grinje, Nissorun (a.m. heksitiazoks) namenjen za tretiranje jaja i mlađih stadijuma, jer sprečava rast i razvoj grinja. I postoje insekticidi, akaricidnog djelovanja iz grupe organofosfornih jedinjena. To je a. m. azinfos metil, ali nije sigurno da li ga još ima, jer su te materije povučene ili u povlačenju sa tržišta. Preparat Movento koji služi za suzbijanje kruškine buve može pomoći i u borbi protiv grinje.


Tekst napisao Dado Voćar