Crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje.

Crveni voćni pauk može uzrokovati velike štete u voćnjacima. Prvo se pojavljuju žućkaste tačkice koje ubrzo poprimaju ljubičastocrvenkastu ili ljubičastosmeđu boju. Koncentrisane su uz žile na lišću. Te se tačkice spajaju i list se počinje sušiti. One nastaju usled sisanja koje uzrokuje raspadanje hlorofilnih zrnaca i koagulaciju protoplazme u ubodenim stanicama. Process fotosinteze je smanjen, a dolazi i do gubitka vode. Kasnije napadnuto tkivo nekrotizira. U leto lišće počinje da žuti, postaje smeđe ili poprima karakterističan olovni izgled. Ono može prevremeno početi i opadati sa grana. U proleće, ličinke i nimfe iz zimskih jaja mogu se sakupiti i tada uzrokuju lomljenje i deformaciju izbojaka na kojima su nastanjene.

Smanjuje se sadržaj suve materije i to dovodi do smanjenja prinosa. Ponekad se ova oštećenja odražavaju na prinos u sledećoj godini. Najveće štete nastaju kada je toplo vreme u julu i avgustu. Međutim, dešava se da se prvi simptomi uoče i u junu mesecu.

Panonychus ulmi Crveni voćni pauk Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik Panonychus ulmi Crveni voćni pauk Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik Panonychus ulmi Simptomi na listu Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik Panonychus ulmi Simptomi na listu Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik Panonychus ulmi Jajašca pauka Crvena voćna grinja t.j. pauk (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. voćarstvo voćarski savetnik

Crveni pauk je veličine 0,3-0,5 mm i najpre naseljava donju stranu lista, a oštećenja se vide u obliku beličastih pega, zatim lišće poprimi bronzanu boju. Kritična brojnost je više od 2 pauka po listu na 50% listova. Kod jabuke od formiranja plodova do veličine ploda 15-20 mm javljaju se crvene voćne grinje.

Štete su najveće u vreme kretanja voćaka. Najjači napad je za vreme zadnjih generacija. Jedna od posledica napada crvenog voćnog pauka jeste i nenormalan razvoj plodova te slabiji razvoj pupoljaka što može uzrokovati štetu i sledeće sezone.

Zaštitu vršiti sa preparatima Vertimec 018 EC u dozi 0,75-1,0 l/ha, na bazi propargita - Omite 570-EW 0,15%, na bazi piridabena Sanmite 20-WP 0,05%, na bazi tebufenpyrada Masai 0,5 kg/ha

Pinova.hr

Syngenta.com