Cikade

Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik

Cikade ili cvrčci su vrlo različite veličine, od velikih vrsta do jako malih. Vrlo su pokretljivi i mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kreću skakanjem. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme.

Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. Najnovija istraživanja potvrdila su širenje najdestruktivnije fitoplazme vinove loze Flavesscense doree FD koja prouzrokuje bolest poznatu kao zlatasto žutilo vinove loze. Insekatska vrsta - cikada Scaphoideus titanus je nova štetočina u vinogradima Srbije i jedini je poznati prenosilac fitoplazme Flavesscense doree. Štete koje zbog ove bolesti trpe vinogradari širom Srbije još nisu do kraja sagledane. U selima Aleksandrovačke Župe u poslednjih 15 godina iskrčeno je čak 800ha proizvodnih vinograda.

fitoplazma Larva cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik fitoplazma Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik fitoplazma Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik fitoplazma Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik fitoplazma Cikada Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik  Fitoplazma loze Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik  Fitoplazma kukuruza Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik  Fitoplazma loze Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik  Fitoplazma loze Cikade se hrane sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme. Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. voćarstvo voćarski savetnik

Stručnjaci su predvideli niz mera zaštite i prevencije u cilju sprečavanja širenja glavnog krivca cikade, vektora fitoplazme u vinogradima Srbije. Kontrola vektora olakšana je time što se S. titanus hrani samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje prezimljujućih jaja, novoispiljenih larvi i odraslih insekata dokazano je jedina efikasna hemijka mera zaštite.

Kontrolu vektora ove veoma opasne bolesti vinove loze omogućuju insekticidi ELISA 0,06%, FASTAC 10 EC 0,015%, KARATE ZEON i dr. Suzbijanje mlađih larvi S.titanus nekim od navedenih preparata sa jednim do dva tretiranja sigurna je zaštita u vinogradu. Prvo tretiranje izvodi se krajem maja ili početkom juna, a drugo nakon 10-14 dana.

Mirjana Petrović, dipl.ing.polj.

Tekst preuzet sa PSSS


Fitoplazme uzrokuju probleme i na ostalom voću, postoje vrste fitoplazmi koje mogu naneti štetu na svakoj voćnoj vrsti. Neke nanose štetu samo na kajsijama, a neke na svom koštičavom voću. Neke prepoznajemo po crvenilu i nekrozi lista, a negde se javljaju "veštičje metle" na krajevima grana.


Možete i pročitati opširnu doktorsku disertaciju na temu "ULOGA CIKADE Scaphoideustitanus Ball U PRENOŠENJU FITOPLAZME ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE(Flavescencedorée)"