Formiranje vaze - druga godina, proleće

Formiranje vaze Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik

Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje.

Šta smo tačno radili možete pročitati u članku Formiranje vaze - nakon sadnje.

Osnovni principi koje treba da razumemo i naučimo:

- grane se prekraćuju na dužinu od 40-50 cm ako za to imaju dovoljnu debljinu

- grane koje nisu dobro napredovale prekraćujemo više (jače) da bi ih potencirali na bujan rast, svaka grana koju više prekratimo će bujnije da se razgrana

- presecamo tačno iznad pupoljka

- pupoljak iznad kojeg presecamo treba da bude sa spoljne strane krošnje, nikako sa unutrašnje

- obavezno mažemo preseke kalem voskom, tutkalom, drvofiksom (nikako farbama i sandolinom), da bi sprečili pojavu bakterijskog raka od kojeg sadnice mogu da izumru (Pseudomonas canker, pseudomonas syringae)


Pogledajte 2 videa niže, jedan je rezidba, a jedan je posle rezidbe i možda se bolje vidi zbog orijentacije kamere.

Ako nemate grane na željenim mestima a imate pupoljke, kako da ih naterate da iz njih izbiju grane pročitajte u članku Poluprstenovanje pupoljaka.

Nastavite dalje sa čitanjem članka Formiranje vaze - druga godina letnja rezidba.


 Formiranje vaze Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Presek iznad pupoljka Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Razmak po visini Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Ugao 120 stepeni Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Ugao 120 stepeni Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Formiranje vaze Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Ugao 120 stepeni Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik  Razmak po visini Nakon što smo prošle godine ostavili tri grane za ramene, sada je vreme da ih prekratimo i nastavimo sa formiranjem krošnje. voćarstvo voćarski savetnik

Pogledajte i kako izgledaju sadnice kojima su grane bile bujne u prvoj godini pa su već u junu prekraćene na pola metra: