Formiranje vaze - četvrta godina proleće

Formiranje uzgojnog oblika vaza u četvrtoj godini. Formiranje uzgojnog oblika vaza u četvrtoj godini. voćarstvo voćarski savetnik

Pogledajte kako se nastavlja sa formiranjem uzgojnog oblika vaza u četvrtoj godini na proleće.

Svaka grana se prekraćuje, reguliše se porast u visinu, a od sekundarnih grana pravimo uzgojni oblik vreteno ali bez grana koje idu ka unutrašnjosti krošnje.